Privacy verklaring

Privacy verklaring Ria van der Ploeg fotografie

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen, maar in kort wil ik je aangeven dat ik de bescherming van jouw gegevens serieus neem.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Ria van der Ploeg. Ik ben eigenaar van:

 • Ria van der Ploeg Fotografie, gevestigd in Waalre
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 50946366.

persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens kunnen bestaan uit:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Huisadres of postadres
 • Telefoonnummer en/of skypenaam
 • Social media accountnamen
 • Betaalgegevens
 • Specifieke informatie die jij doorgeeft, zoals geboortedatum, trouwdatum of andere persoonlijke informatie
 • Portretten

Jouw persoonsgegevens krijg ik via mijn website, via mijn contactformulier, via e-mail, telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek. Ook kan ik gegevens via andere bronnen verkrijgen. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor de opdracht die je mij geeft en voor onze samenwerking.

Doel gegevens

Aanvragen / offertes

Jouw contactgegevens heb ik nodig om contact met jou te houden over onze samenwerking als Ria (fotograaf) van Ria van der Ploeg Fotografie en klant van Ria van der Ploeg Fotografie. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je “ja” hebt gezegd op werken met mij of wanneer je een (vrijblijvende) aanvraag bij mij doet. Zie je er na een oriëntatie van af, dan is dat prima. De gegevens worden bewaard voor analyse en om het te kunnen verantwoorden naar de Belastingdienst toe. Ik bewaar gegevens 7 jaar. Als je mij verzoekt gegevens eerder te verwijderen, doe ik dat, tenzij ik wettelijk verplicht ben ze te bewaren of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

Opdracht uitvoeren

Voor de uitvoering van een opdracht heb ik jouw naam, adres, telefoonnummer en emailadres nodig. Hierdoor kan ik contact met jou onderhouden, facturen sturen, afspraken maken en producten leveren.

(Portret)foto’s

Als fotograaf maak ik foto’s van jou waar je herkenbaar in beeld bent. Deze gegevens verwerk ik voor de uitvoering van de opdracht. Zij zijn het eindproduct daarvan.

Ik heb een gerechtvaardigd belang om jouw portretfoto’s te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om mijn artistieke werken in te zetten voor mijn bedrijfsvoering. Hieronder vallen onder andere de promotie van mijn portfolio via mijn website en mijn social media.

Ik heb auteursrecht op mijn fotografie. Hierop rust mijn intellectueel eigendom. Ik bewaar deze artistieke werken in mijn archief en portfolio.

Het publiceren van foto’s, bijvoorbeeld op social media of mijn website, doe ik uiteraard alleen met jouw toestemming. 

Levering producten

Als je producten via mij bestelt, gebruik ik de gegevens van het aan te kopen product en jouw naw gegevens. 

Doorgifte aan derden

Eventuele ontvangers van persoonsgegevens:

 • Mijn boekhouder
 • Leveranciers van producten
 • Bezorgdiensten
 • Betaaldiensten
 • Hosting van mijn website
 • Systeembeheer
 • Cloud back-up
 • WordPress
 • Fotobewerkingsprogramma’s als Photoshop en Lightroom

Jouw persoongegevens verstrek ik alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze (mondelinge) overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Links naar derden

Op mijn website staan links naar externe websites. Deze websites hebben een eigen privacy-verklaring en vallen dus niet onder die van mij. 

Social media

Op mijn website kunnen social media buttons staan die het delen van de content van mijn website via social media eenvoudiger maken.

Lees de privacyverklaringen van deze social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

jouw rechten

Jouw privacy respecteer ik sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je altijd. Uiteraard houd ik mij daarbij wel aan de wettelijke en fiscale verplichten zoals de bewaarplicht van de Belastingdienst voor het 7 jaar bewaren van facturen.  

vragen

Mocht je nog vragen hebben over mijn omgang met jouw privacy, laat je mij dat dan weten?